Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij het komende Lustrum hoog in het vaandel. Niet voor niets zijn onze kernwaarden ontwikkeling, bewustwording en overweldiging. Een duurzame aanpak van een Lustrum sluit hier naadloos bij aan. De duurzame strategie is gericht op directe invloed, indirecte invloed en beperkte invloed. We streven ernaar om samen met onze partners, leveranciers, artiesten, Leden en Reünisten duurzaamheid op alle niveaus na te streven. Daarnaast willen we bezoekers en ondernemers in de stad motiveren en inspireren om ook hun steentje bij te dragen.

Strategie

Onze strategie omvat verschillende doelen en acties op het gebied van grondstoffen, energie, mobiliteit, voedsel en drank, water en voor de restuitstoot compensatie. We streven ernaar om restafval te minimaliseren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te maximaliseren. We hebben de ambitie om mobiliteit zo emissievrij mogelijk en duurzaam zijn, met gebruik van hernieuwbare bronnen zoals elektriciteit en menselijke kracht.

Raamwerk

Op het gebied van voedsel en drank streven we naar een klimaatneutraal en circulair systeem, met een focus op lokale, biologische en regeneratieve ingrediënten. Wel willen we de creativiteit van Leden behouden. Vandaar dat we van tevoren een besluitvormingsmatrix hebben opgesteld waarbinnen Leden hun ideeën mochten presenteren. Over maaltijden met een hoge klimaatimpact wordt true pricing geheven, om bewustwording hiervan te bevorderen.

Het waterverbruik waar mogelijk gereduceerd, met een focus op externe evenementen.

De eerste stappen

Nu hoor ik je denken: leuke praat, maar daar komt nooit wat van terecht. Recentelijke duurzame keuzes gaan van klein naar groot. Zo zijn de posters van de treintrip gezeefdrukt op duurzaam papier. De merchandise die niet lokaal wordt geproduceerd zal per boot worden verscheept in plaats van per vliegtuig. Daarnaast wordt energie geleverd via een duurzame standalone energievoorziening welke draait op zonnepanelen en waar nodig ondersteunt door biodiesel. Slechts enkele voorbeelden.

Het is momenteel nog onvermijdbaar om absoluut geen uitstoot te bewerkstelligen. Om die reden stellen we richtlijnen op voor compensatie. We hanteren een eerlijke CO2-prijs om onvermijdelijke restemissies te compenseren en vermijden greenwashing. We zijn momenteel in gesprek met verschillende projecten om een gedegen analyse te maken waar onze impact het hoogst is.

Toekomstbestendig

Het Lustrum wordt gemoderniseerd door het invoeren van een bekersysteem, het stimuleren van duurzaam transport en hanteren van grote statiegeldsystemen al tijdens het Klustrum. Locaties zijn zo veel mogelijk lokaal of bereikbaar met het OV, om reisemissies te minimaliseren en tegelijkertijd een zo lang mogelijke tijd te kunnen genieten van de dag zelf!

We zullen een Material Flow Analysis (MFA) en een Carbon Flow Analysis (CFA) uitvoeren om de impact van onze strategie te meten en te monitoren. Dit alles wordt samengevoegd in een groot rapport dat verbeterpunten maar ook de successen zal documenteren. Door onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te communiceren, zowel voorafgaand aan, tijdens als na het Lustrum, streven we ernaar om andere Lustra en grote feesten te inspireren het duurzame pad te volgen en te innoveren waar mogelijk.

Momentum

Momentum

Op 31 mei 2023 organiseert het DSC in samenwerking met de TU Delft 'Momentum', een dag gericht op duurzaamheid en innovatie. Deze dag heeft als doel om alle Delftenaren, TU Delft studenten en alumni te verbinden, informeren, inspireren en activeren. Met ongeveer 1000 deelnemers zal Momentum laten zien dat Delft dé plek is voor duurzame innovatie en het omzetten van dromen in actie.

Sprekers

Sander Schimmelpenninck (voormalig hoofdredacteur van Quote en tegenwoordig opiniemaker, commentator en televisiepresentator), zal optreden als moderator van de dag. Het evenement wordt afgetrapt met inspirerende verhalen van Christiana Figueres (verantwoordelijk voor het Klimaatakkoord van Parijs) die zal spreken over de visie achter een duurzame wereld. Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie) en Ola Kallenius (CEO van Mercedes-Benz) zullen spreken over de gedeelde droom en oproep tot actie voor een duurzame, circulaire wereld. De dag wordt afgesloten met een gesprek tussen Rob Jetten (Minister voor Klimaat en Energie), Maaike de Zwart (wethouder Duurzaamheid, Werk en Inkomen en Economie van de gemeente Delft) en Tim van der Hagen (Rector Magnificus van de TU Delft). Alle lezingen vinden plaats in het Auditorium van de Aula van de TU Delft.

Innovatie

Tussen de sprekers door zullen er twee 'Elementsessies' plaatsvinden waarin duurzame, innovatieve bedrijven workshops verzorgen, verdeeld over drie subthema's: Circulariteit, Transport & Energie. Daarnaast is er een pitch wedstrijd georganiseerd, waarbij studenten de kans hebben hun duurzame ideeën om te zetten tot actie. Tevens zullen er demonstraties zijn van TU Delft DreamTeams, een informatiemarkt met startups en scale-ups, en duurzame voedselkramen.

Duurzaam Delft

Het DSC organiseert Momentum ter ere van haar 175-jarig bestaan. Met meer dan 2.000 Leden streeft het DSC ernaar studenten te motiveren om kansen buiten hun studie te benutten. Het Lustrum heeft de ambitie het langstdurende klimaatneutrale evenement ooit te worden en deelt deze bewustwording graag met anderen. Dit evenement is een voorbeeld van hoe het DSC dergelijke kansen biedt voor alle huidige studenten, alumni en Delftenaren. De TU Delft is de plek waar studenten de vaardigheden en passie ontwikkelen om de ingenieurs van de toekomst te worden. Met 30.000 ingenieursstudenten in 40 verschillende opleidingen werkt de TU Delft aan de oplossingen voor de problemen van de toekomst.

Made by Diederik Heijbroek, Ole Bulters & ProDeCo

Lutrumterrein locatie:
Tanthofdreef 3, 2623 EW, Delft