Huisregels

Het is verboden om:
Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
Wapens in bezit te hebben.
Diefstal of vernieling te plegen.
Te urineren buiten de daartoe bestemde plekken op het terrein.
Over hekwerk te klimmen.
Te roken buiten de hiervoor bestemde gebieden.
Hinderlijk of aanstootgevend gedrag te vertonen.
Het uiten van discriminatoir gedrag en/of het dragen van discriminerende symbolen.
Het vertonen van ongewenste intimiteiten.
Aanwijzingen van de beveiliging, FeCo of EMF te negeren.
Te strepen.
Eigen drank en/of etenswaren mee te nemen.
Glaswerk of plastic mee naar buiten te nemen.
Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het Lustrumterrein.Toegang tot het Lustrumterrein kan geweigerd worden indien:
U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. Een verlopen legitimatiebewijs is niet geldig.
U niet in het bezit bent van een geldig entree ticket tijdens het Lustrum.
U zich niet aan de huisregels houdt.
U onder invloed bent van drugs.
U zich in een beschonken toestand bevindt.
U niet meewerkt aan de controle op wapens en drugs.
U eerder de toegang is ontzegd.Uitzetting als gevolg:
Niet gehoorzamen aan bovengenoemde huisregels.
Niet luisteren naar de aanwijzingen van de beveiliging, FeCo en EMF.
Het plegen van vernieling.
Roken buiten de aangewezen plekken.
Urineren buiten de aangewezen plekken.
Het openen van nooddeuren zonder een geval van nood.Algemene regels:
Op het Lustrumterrein geldt het Lustrum strafsysteem, conform de Corpswet van het Delftsch Studenten Corps.
Toegang alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
Geldig legitimatiebewijs is verplicht.
Alleen toegang voor 18+.
Alle aanwijzingen van beveiliging, FeCo en EMF (organisatie) dienen direct opgevolgd te worden.
U wordt geacht mee te werken aan eventuele controle op wapen- en drugsbezit.
U wordt geacht mee te werken aan een eventuele drugstest bij verdenking van drugsgebruik.
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de door u in bewaring gegeven eigendommen.
Alcohol: geniet, maar drink met mate.
U draagt zelf verantwoordelijkheid voor uw introducees.

Made by Diederik Heijbroek, Ole Bulters & ProDeCo

Lutrumterrein locatie:
Tanthofdreef 3, 2623 EW, Delft